Dokončili jsme zasíťování lokality

Aktuálně je dokončeno zasíťování lokality (vyústěno na pozemku), kromě distribuční trafostanice VN/NN. Odhadované připojení pozemků k distribuční soustavě proběhne v únoru/březnu 2023.