V případě vzniku sporu v souvislosti se smlouvou uzavřenou se společností Rezidence Park Džbán s.r.o. nebo se společností Park Džbán s.r.o., nepodaří-li se jej vyřešit s přímo, má zájemce/budoucí kupující/kupující/nájemce, který je spotřebitelem, právo domáhat se mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce. Návrh se zpravidla podává na on-line formuláři dostupném na internetových stránkách www.coi.cz pod podstránkou „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)“. Mimosoudní řešení se řídí Pravidly ADR, která jsou dostupná na uvedených internetových stránkách.