Aktuálně jsou sítě dokončené a zkolaudované sítě u stavebních pozemků Park Džbán (s výjimkou el. přípojek ČEZ, které nejsou v naší režii). V řešení je předání kanalizace, vodovodu, komunikace, chodníků a VO na základě uzavřené plánovací smlouvy s městem Kladnem. Momentálně zbývá posledních 5 pozemků k prodeji.

Aktuálně je dokončeno zasíťování lokality (vyústěno na pozemku), kromě distribuční trafostanice VN/NN. Odhadované připojení pozemků k distribuční soustavě proběhne v únoru/březnu 2023.

U stavebních pozemků Park Džbán proběhla kolaudace pozemních komunikací, veřejného  osvětlení, dešťové kanalizace, vodovodu se splaškovou kanalizací a plynovodu.