Betonáž stropu 1. pozemního podlaží

Dnes byla dokončena betonáž stropu 1. podzemního podlaží.