Průběh prací na zhotovení nové komunikace a parkovacích míst

Prohlédněte si fotky z průběhu prací na nové příjezdové komunikaci a parkovacích místech.