Příprava betonáže stropu 1. NP

Příprava stropu u prvního nadzemního podlaží Rezidence Park Džbán.