Pokračování výstavby nové komunikace a parkovacích stání