Situace širších vztahů projektu

Prohlédněte si dokument, ve kterém je zobrazena detailnější situace pozemků projektu Park Džbán s objekty v okolí a plánovanými komunikacemi včetně parkovacích ploch.