Proběhla kolaudace příjezdových cest

,

U stavebních pozemků Park Džbán proběhla kolaudace pozemních komunikací, veřejného  osvětlení, dešťové kanalizace, vodovodu se splaškovou kanalizací a plynovodu.