Dokončování opěrné stěny – bezbariérová rampa

Dokončili jsme opěrnou stěnu a bezbariérovou rampu.