Dokončení a kolaudace sítí

Aktuálně jsou sítě dokončené a zkolaudované sítě u stavebních pozemků Park Džbán (s výjimkou el. přípojek ČEZ, které nejsou v naší režii). V řešení je předání kanalizace, vodovodu, komunikace, chodníků a VO na základě uzavřené plánovací smlouvy s městem Kladnem. Momentálně zbývá posledních 5 pozemků k prodeji.